Lindahls: kas mēs esam?

Lindahls piena produkti ir augsti vērtēta izvēle starp piena produktiem. Mūsu plaši pazīstamie produkti ir atrodami

visu lielāko Skandināvijas lielveikalu sortimentā.

Turku jogurts, kas šodien atrodams miljoniem ģimeņu ledusskapjos, neapšaubāmi ir mūsu vispazīstamākais produkts. 

Daudzi atpazīst produkta iesaiņojumu pēc "tipiskā" turku vīriņa.

Lindahls seko un ātri pielāgojas jaunajām tirgus tendencēm. Mēs nemitīgi meklējam idejas jauniem un interesantiem

produktiem, ko varētu piedāvāt Skandināvijas pārtikas veikalos.

 

VIDE

Vides jautājumi mums arī ir ļoti svarīgi. Mūsu mērķis ir samazināt produktu ražošanas ietekmi uz vidi.

Mēs cita starpā mērķtiecīgi strādājam, lai samazinātu transportlīdzekļu izmešu daudzumu, kā arī rastu alternatīvus

un labākus risinājumus ikdienas darbā.


Mēs izvēlamies piegādātājus, kam ir konkrēta vides stratēģija. Mūsu lielāko piena ražotāju govis ganībās netiek piesietas

un var brīvi pārvietoties. 

Mūsu sortimentā patērētāji atradīs arī ekoloģiskus un KRAV-sertificētus produktus.

 

MŪSU LOGO

Mūsu logotipu var lejupielādēt šeit: EPS-fails | JPG-fails

lindahls-logo-new.png